Po usunięciu eternitu (program usuwania azbestu U.G. Chybie) zostały wymurowane na nowo kominy + ponowny montaż okien dachowych + ułożenie gontów IKO + rynny + rury spustowe