Po zdjęciu, przez specjalistyczną firmę, eternitu przystąpiliśmy do remontu dachu. Pracę polegały na wyczyszczeniu deskowania z papy i gwoździ. Po tym zabiegu rozpoczęliśmy układanie membrany dachowej. Następnym krokiem było zamontowanie kontrłat i łat. Tak przygotowany dach pozwolił na podjęcie kolejnych prac, takich jak: wyburzenie kominów i ich ponowna odbudowa, montaż więźby ze słupami podtrzymującymi konstrukcję nad werandą (także ocieplenie jej na powstałym poddaszu oraz wymurowanie ścianek szczytowych).  Po tych wszystkich pracach zostały wykonane wszystkie obróbki blacharskie wraz z zamontowaniem orynnowania. Kolejnym krokiem było zamontowanie blachy modułowej firmy Ruukki Finnera. Ostatnim etapem prac było nabicie podbitki dachowej.